Grupa Nr.9- Meitenes solo, 2009.dz.g. un j., 4 dejas
Reg. Nr. Vieta Partneris / Partnere Kl. Klubs, Pilsēta
101 1 Aurelija Jankovskaja
_ Banga
Lithuania, Lithuania
84 2 Samanta Liepina
Vizbulite
Latvija, Latvija
86 2 Vanessa Vasilevska
Steps
Latvija, Latvija
79 4 Sofija Apine
Rondo
Latvija, Latvija
80 5 Evelina Inara Voicisa
Rondo
Latvija, Latvija
83 5 Vanesa Neimane
Rondo
Latvija, Latvija
88 7 Adriana Jokste
Liberta
Latvija, Latvija
89 8 Stella Tetere
Vizbulite
Latvija, Latvija
82 9 Agata Jankovskaja
Banga
Lithuania, Lithuania
24 10 Natalija Nasalska
Steps
Latvija, Latvija
81 11 Dzenifera Rakune
Rondo
Latvija, Latvija
87 12 Katrina Dzjubanova
Ilukstes BJC
Latvija, Latvija
85 13 Jelizaveta Lopatjuka
Steps
Latvija, Latvija

Tiesneši

Nr. Vārds Uzvārds Kategorija Pilsēta Valsts
A(1) Ugne Gostautiene - Lietuva Lietuva
B(2) Vineta Gulbe - Liepaja Liepaja
C(3) Lidija Davide - Bauska Bauska
D(4) Kristina Zaharnova - Daugavpils Daugavpils
E(5) Sergejs Maiboroda WDC Lithuania Lithuania
F(6) Evita Pavasare - Riga Riga
G(7) Ilgmars Stopins - Riga Riga

Fin

Pāri: 13

Dejas:

Nākamajā kārtā: 13

W
Nr. SUM
24 5456555 35
79 6666665 41
80 5665565 38
81 5445554 32
82 4465555 34
83 4665655 37
84 5465566 37
85 3333333 21
86 5566665 39
87 4556555 35
88 5555555 35
89 4555555 34
101 6666665 41
Q
Nr. SUM
24 5555555 35
79 6556665 39
80 5565555 36
81 4445554 31
82 4565655 36
83 4555655 35
84 6665566 40
85 3333333 21
86 6556666 40
87 3445444 28
88 5555555 35
89 5665566 39
101 6556665 39
Ch
Nr. SUM
24 4555555 34
79 6555565 37
80 5665665 39
81 5444554 31
82 4664655 36
83 5555566 37
84 6666566 41
85 3333333 21
86 6565665 39
87 3334344 24
88 6555566 38
89 5665555 37
101 6666665 41
J
Nr. SUM
24 4555555 34
79 6565566 39
80 4555655 35
81 4453454 29
82 4564655 35
83 5666565 39
84 6665565 39
85 3333333 21
86 5565666 39
87 3445444 28
88 6556665 39
89 4555555 34
101 5565665 38
Nr. SUM Vieta
24 138 10
79 156 4
80 148 5
81 123 11
82 141 9
83 148 5
84 157 2
85 84 13
86 157 2
87 115 12
88 147 7
89 144 8
101 159 1